Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1516 Ulstein

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1516 UlsteinbygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1516 UlsteinbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1516 UlsteinbygningVeg0 HTML-Rapport
1516 UlsteinbygningVann0 HTML-Rapport
1516 UlsteinbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1516 UlsteinannenBygningStor25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1516 UlsteinbygningTiltak0 HTML-Rapport
1516 UlsteinbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1516 UlsteinbygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil