Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1516 Ulstein

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1516 UlsteintraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1516 UlsteinVegnett_uten_flate5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1516 UlsteinvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1516 UlsteinvegnettVegref5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1516 UlsteinvegMedium19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil