Store annenbygning-flater i 1516 Ulstein

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1516 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1516_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1516 Ulstein0ed37474-1434-4f9a-9856-4aa26b596ffc1297.68N: 6914246.12, Ø: 336383.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein72f83afe-2b08-4817-b755-aa911355d64e1178.95N: 6916038.35, Ø: 338322.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein701d5e72-6759-442b-a423-283d54d0a1d9812.28N: 6916163.73, Ø: 335340.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein127b1f3c-88ff-4f07-8384-3e46c346676a656.50N: 6914032.44, Ø: 336458.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein1af2f357-f167-4a91-a2a8-8b1bdcf3ae33638.13N: 6916284.11, Ø: 335951.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulsteine79c1681-6671-43ac-a3f0-ea12dbf2b292553.35N: 6909839.39, Ø: 337234.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein084fed16-8ace-4155-8af2-8dc72e4ab02e552.43N: 6909752.20, Ø: 337304.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein3c71673c-c2cf-4a10-a838-dc27ce73b3eb516.22N: 6909740.77, Ø: 337381.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein70b57574-523f-4e81-b84a-4359654be927444.81N: 6914083.24, Ø: 336502.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein3969581a-b4f0-4519-a70b-824bb689edd6426.93N: 6916151.73, Ø: 335719.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein7ad7325c-f839-4a77-84d8-cb922f5c940d425.98N: 6914100.94, Ø: 336517.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein7cf6fad3-9441-4a30-9261-84b3422383ba387.03N: 6915892.29, Ø: 338452.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulsteinc38c5d7f-7599-414f-95fe-e9a24701d88a350.06N: 6914276.35, Ø: 336358.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein46b99ce4-51ca-4f2b-aa03-af4157e0bfc6332.75N: 6909854.46, Ø: 337215.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein5cca339b-ffc8-43ff-8785-e919d2363918322.23N: 6914044.75, Ø: 336474.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein35d4b391-7781-42ac-90aa-797ed7b98c22319.78N: 6914116.49, Ø: 336530.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein0844e300-2003-47e9-b3a1-da6d6f1f1a52317.34N: 6918587.61, Ø: 335661.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulsteinbfe5d178-0a74-4d9d-be44-99730072585e295.15N: 6909776.44, Ø: 337372.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulsteinb3f194b9-3053-40c5-b8e9-aa6ea395a2d2270.79N: 6914055.49, Ø: 336484.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein3dc77b52-43b8-4538-8b92-710986ce9b4f254.69N: 6913987.14, Ø: 336398.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulsteindb274a63-8d17-453a-8f0f-45a179d88737241.45N: 6916057.90, Ø: 335253.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein3ab008be-6597-4fe4-b307-4547f7dc6fa9240.65N: 6914000.25, Ø: 336323.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein5b05d487-7cfc-48c3-ad1d-eab328dc7389240.15N: 6914285.47, Ø: 337558.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein8dd1105c-99dc-497b-9e46-5b2752ea76e2236.22N: 6914257.18, Ø: 336301.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein71e9d891-3c49-4c11-a6b8-49e67e07f0fe225.15N: 6915607.67, Ø: 336977.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket