Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1516 Ulstein

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1516 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1516_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1516 Ulsteind4819ceb-bef0-41e9-a43e-91dfd73973a130104725521MB111N: 6917263.60, Ø: 335830.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulsteina29cef62-a2b5-4214-b155-fbe76605d97617953153421TB241N: 6924285.00, Ø: 338885.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulsteina1af7eec-16a3-4b1e-ac7c-678b308fbe0d17953154221TB241N: 6924184.00, Ø: 338787.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1516 Ulstein5e1265ff-1e25-4890-be17-a79d7ef99fdb17953152621TB241N: 6924349.00, Ø: 338978.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket