Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1517 Hareid

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1517 HareidbygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1517 HareidbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1517 HareidbygningVeg0 HTML-Rapport
1517 HareidbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1517 HareidbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1517 HareidannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1517 HareidbygningTiltak0 HTML-Rapport
1517 HareidbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1517 HareidbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport