Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1520 Ørsta

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1520 ØrstabygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1520 ØrstabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1520 ØrstabygningVeg0 HTML-Rapport
1520 ØrstabygningVann0 HTML-Rapport
1520 ØrstabygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1520 ØrstaannenBygningStor16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1520 ØrstabygningTiltak0 HTML-Rapport
1520 ØrstabygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1520 ØrstabygningslinjerBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil