Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1520 Ørsta

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1520 ØrstatraktorvegOverlapperVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1520 ØrstaVegnett_uten_flate5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1520 ØrstavegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1520 ØrstavegnettVegref22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1520 ØrstavegMedium137 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil