Store annenbygning-flater i 1520 Ørsta

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1520 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1520_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1520 Ørsta4c6f0578-e6ab-4e92-b0b5-ce2f4e5539fe829.71N: 6897293.09, Ø: 347321.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta377501a6-fa98-4460-9540-2fd6517334e3516.89N: 6894620.50, Ø: 357256.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta641773da-0f09-4a07-a2b4-2dce604e7462498.68N: 6897402.99, Ø: 354708.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørstad0b8d582-3e91-4c6a-824a-2f4310560b6a405.12N: 6912490.80, Ø: 350249.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørstabda78ada-d1e4-4d9e-a817-d45aef0a2132351.67N: 6894652.36, Ø: 357234.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørstac3bd3ca3-84b1-4d8f-a0b0-b2abfa8988a9289.75N: 6898556.18, Ø: 348885.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta46a63a03-27a4-4329-89eb-c7388e6b9361281.23N: 6893669.37, Ø: 357079.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørstaae45d6db-e75f-4f88-8d2c-af46caee035d255.05N: 6897366.94, Ø: 347486.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta22096675-56c5-4ab9-8c02-9e129cc9a227254.27N: 6918708.44, Ø: 361810.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta425fc965-0617-4c6b-85f7-7189760c625b252.18N: 6899093.76, Ø: 350690.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta749c5f30-c1c1-4a08-baf5-c575ee293dd2233.75N: 6899259.25, Ø: 366741.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørstaed42cdd0-fb8f-4554-970e-64b05e47c6b6227.53N: 6893159.47, Ø: 357284.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta3a5a8283-7d4c-4ba6-a927-9f8f9c1333c7217.35N: 6893153.89, Ø: 357277.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta0ae956b6-932b-46d0-89c0-b20c58cea788215.98N: 6897724.55, Ø: 349144.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta460c7844-1778-45e1-a5ab-04c2d7c1b3e2215.07N: 6897336.98, Ø: 347572.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta01d654c7-20af-4a13-ad05-7f0e497d0ba5204.17N: 6894686.18, Ø: 357354.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket