Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1520 Ørsta

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1520 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1520_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1520 Ørsta48fa75ce-a42f-4419-8767-8a3f1536117017987708221TB171N: 6901889.00, Ø: 357811.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket