Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 1520 Ørsta

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 1520 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1520_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
1520 Ørsta21514fbc-ec78-4628-8041-1270149f01b7BygningslinjeN: 6916669.45, Ø: 358549.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta709be0f8-4e4a-4e52-8d34-7eb927327a34BygningslinjeN: 6917276.25, Ø: 358701.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta64398c50-9c34-4832-aba5-c04904506751BygningslinjeN: 6910700.62, Ø: 349070.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørstaffba1ae1-80e9-4eb3-ae8a-128d1f8eab2eMønelinjeN: 6898990.15, Ø: 351584.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta794b8486-eae5-45f2-9853-7170f22c5b69MønelinjeN: 6893792.62, Ø: 356728.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørstaf7881cea-1bb2-45b0-8c93-3d705beb40f2TaksprangBunnN: 6917282.83, Ø: 358703.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta6ded002c-a85c-4c5b-8571-42ba697f5135TaksprangBunnN: 6917284.25, Ø: 358698.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørstafa31816e-150d-48e8-9881-2709f7ac470aTaksprangBunnN: 6917275.45, Ø: 358704.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta3d1bfa08-0d71-4db5-b5bc-4dab4ba86baeTaksprangBunnN: 6910683.81, Ø: 349092.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1520 Ørsta8b6922a9-27d6-45ea-abf0-f7f12e3acd24TaksprangBunnN: 6910678.28, Ø: 349098.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket