Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1525 Stranda

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1525 StrandabygningDyrkamark0 HTML-Rapport
1525 StrandabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1525 StrandabygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1525 StrandabygningVann0 HTML-Rapport
1525 StrandabygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1525 StrandaannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1525 StrandabygningTiltak0 HTML-Rapport
1525 StrandabygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1525 StrandabygningslinjerBygning0 HTML-Rapport