Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1525 Stranda

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1525 StrandatraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1525 StrandaVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1525 StrandavegavgrensningVegnett5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1525 StrandavegnettVegref5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1525 StrandavegMedium36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil