Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1528 Sykkylven

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1528 SykkylvenbygningDyrkamark36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1528 SykkylvenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1528 SykkylvenbygningVeg0 HTML-Rapport
1528 SykkylvenbygningVann0 HTML-Rapport
1528 SykkylvenbygningspunktAnnenBygning55 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1528 SykkylvenannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1528 SykkylvenbygningTiltak0 HTML-Rapport
1528 SykkylvenbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1528 SykkylvenbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport