Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1531 Sula

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1531 SulabygningDyrkamark0 HTML-Rapport
1531 SulabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1531 SulabygningVeg0 HTML-Rapport
1531 SulabygningVann0 HTML-Rapport
1531 SulabygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1531 SulaannenBygningStor0 HTML-Rapport
1531 SulabygningTiltak0 HTML-Rapport
1531 SulabygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1531 SulabygningslinjerBygning0 HTML-Rapport