Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1531 Sula

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1531 SulatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1531 SulaVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1531 SulavegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1531 SulavegnettVegref8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1531 SulavegMedium9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil