Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 1531 Sula

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 1531 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1531_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
1531 Sula26347719-ebb9-4cdb-8400-140f391db804iLuftTN: 6924435.49, Ø: 360831.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula3b41b98b-6b50-425b-ae68-ae8dcdd76d33iLuftTN: 6924180.16, Ø: 359232.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula7296fd0c-cc94-4328-98f8-5007af874304iLuftTN: 6924039.47, Ø: 359144.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula4adef6d3-5ce2-4c15-b125-0ba79103e8b0iLuftTN: 6922677.78, Ø: 357979.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sulacd9a96a1-1f93-4e9c-93e6-99f51a7fa06eiLuftTN: 6922669.15, Ø: 357972.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula12dd34bd-ce41-48a3-83c2-4b0bc5b458bciLuftTN: 6924684.84, Ø: 361474.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula77d37eca-ac97-442e-9b75-ae8b89bbb6b7iLuftTN: 6923500.18, Ø: 361943.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sulaa617c9df-a557-46ea-8f51-761afb275feeiLuftTN: 6923499.63, Ø: 361923.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sulac5e6b59d-7975-49a7-8745-973689b7317diLuftTN: 6926151.39, Ø: 354357.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket