Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 1531 Sula

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 1531 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1531_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
1531 Sula1c3574d2-d674-4799-8cd7-687219d15d5dVegdekkekantN: 6925968.17, Ø: 358427.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket