Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 1531 Sula

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 1531 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1531_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
1531 Sula1b0f736a-c106-4973-8396-108f5bba4ee9E39None1191KU10.86N: 6924876.32, Ø: 363375.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula358313b4-f12d-4d3e-931d-517fbb3323b3F657None1173KT19.81N: 6926317.47, Ø: 358464.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sulac3f0ddf3-255e-42ae-86c8-a5cfd704c0c2E39None1123KT31.17N: 6923254.09, Ø: 362003.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula4bdc9fc8-d324-488e-b330-7ee0b1cd8b59E39None1188KT10.08N: 6924849.46, Ø: 363295.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula1bea5495-c16e-4508-9798-283aed76c537F61None1132PT13.49N: 6924159.24, Ø: 359782.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula1e8aee7b-49a5-4de5-9353-73df80a27626F61None1150KT32.95N: 6923843.48, Ø: 359058.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula49128905-e50b-46b6-966f-e6139b40e2a7F657None1110KT12.93N: 6926156.37, Ø: 359271.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1531 Sula689beec9-0452-4432-9c4c-34f7634b0d90E39None1123KT15.46N: 6923260.29, Ø: 362002.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket