Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1532 Giske

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1532 GiskebygningDyrkamark0 HTML-Rapport
1532 GiskebygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1532 GiskebygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1532 GiskebygningVann0 HTML-Rapport
1532 GiskebygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1532 GiskeannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1532 GiskebygningTiltak0 HTML-Rapport
1532 GiskebygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1532 GiskebygningslinjerBygning0 HTML-Rapport