Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1535 Vestnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1535 VestnesbygningDyrkamark19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1535 VestnesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1535 VestnesbygningVeg0 HTML-Rapport
1535 VestnesbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1535 VestnesbygningspunktAnnenBygning57 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1535 VestnesannenBygningStor23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1535 VestnesbygningTiltak25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1535 VestnesbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1535 VestnesbygningslinjerBygning40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil