Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1535 Vestnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1535 VestnestraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1535 VestnesVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1535 VestnesvegavgrensningVegnett10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1535 VestnesvegnettVegref15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1535 VestnesvegMedium50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil