Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1539 Rauma

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1539 RaumabygningDyrkamark52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumabygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumabygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumabygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumabygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumaannenBygningStor8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumabygningTiltak35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumabygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumabygningslinjerBygning0 HTML-Rapport