Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1539 Rauma

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1539 RaumatraktorvegOverlapperVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumaVegnett_uten_flate10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumavegavgrensningVegnett8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumavegnettVegref14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1539 RaumavegMedium67 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil