Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1547 Aukra

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1547 AukrabygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1547 AukrabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1547 AukrabygningVeg0 HTML-Rapport
1547 AukrabygningVann0 HTML-Rapport
1547 AukrabygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1547 AukraannenBygningStor66 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1547 AukrabygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1547 AukrabygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1547 AukrabygningslinjerBygning0 HTML-Rapport