Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1547 Aukra

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1547 AukratraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1547 AukraVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1547 AukravegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1547 AukravegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1547 AukravegMedium2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil