Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1554 Averøy

Analysen er utført 2023-08-09 15:05

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1554 AverøybygningDyrkamark6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1554 AverøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1554 AverøybygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1554 AverøybygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1554 AverøybygningspunktAnnenBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1554 AverøyannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1554 AverøybygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1554 AverøybygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1554 AverøybygningslinjerBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil