Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1557 Gjemnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1557 GjemnesbygningDyrkamark65 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1557 GjemnesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1557 GjemnesbygningVeg16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1557 GjemnesbygningVann7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1557 GjemnesbygningspunktAnnenBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1557 GjemnesannenBygningStor35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1557 GjemnesbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1557 GjemnesbygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1557 GjemnesbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil