Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1557 Gjemnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1557 GjemnestraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1557 GjemnesVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1557 GjemnesvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1557 GjemnesvegnettVegref9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1557 GjemnesvegMedium45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil