Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1560 Tingvoll

Analysen er utført 2023-08-15 15:29

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1560 TingvollbygningDyrkamark6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1560 TingvollbygningTakoverbygg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1560 TingvollbygningVeg0 HTML-Rapport
1560 TingvollbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1560 TingvollbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1560 TingvollannenBygningStor13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1560 TingvollbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1560 TingvollbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1560 TingvollbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil