Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1560 Tingvoll

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1560 TingvolltraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1560 TingvollVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1560 TingvollvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1560 TingvollvegnettVegref20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1560 TingvollvegMedium39 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil