Store annenbygning-flater i 1560 Tingvoll

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1560 kjørt 2023-08-15 15:29

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1560_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1560 Tingvollc92f8958-063c-46de-93cc-b26573a938e9479.33N: 6980963.71, Ø: 456668.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll280027cc-84bf-43a4-b456-b60e336542af369.91N: 6980251.29, Ø: 458395.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll124db911-86ef-4028-8575-b845cb73c56c319.79N: 6980226.66, Ø: 458304.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll5a7d4681-8461-4821-89d6-3e72063f35db319.42N: 6980265.10, Ø: 458387.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll7197af4f-c889-40de-9820-c5eb859fa3a0294.74N: 6980271.88, Ø: 458382.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvolld3a82b62-b6a8-4156-aeb2-dd9bbb5176c1281.30N: 6981024.62, Ø: 456599.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll2e565f50-e5d2-41eb-b546-b644ac72126e273.61N: 6980279.29, Ø: 458377.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll301edfed-b23e-4de6-b90d-e045255f5ff6266.08N: 6980973.09, Ø: 456665.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvolle7113769-88ac-4ae0-ade1-0236dfd7f8e4256.89N: 6981031.57, Ø: 456603.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll35c51156-77d5-40f7-a1bf-eef1f8c986a8251.67N: 6994379.27, Ø: 456522.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvolld20abbfe-d406-4389-8138-cf1bffc94395245.22N: 6974331.96, Ø: 459544.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll1bb292b8-fe94-4c11-964a-c04fe81c89c0213.21N: 6974347.23, Ø: 459541.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll488de67c-7181-4040-a674-92be33263dfb204.89N: 6980982.18, Ø: 456668.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket