Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1560 Tingvoll

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1560 kjørt 2023-08-15 15:29

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1560_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1560 Tingvoll1e6c8083-4eac-4cff-bf1b-a5569339932f30111872221FA181N: 6987259.80, Ø: 447679.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll6635ffb2-8078-4bc7-b4e5-6186e8b0f71d18143893221TB181N: 6991006.80, Ø: 453023.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvollf21a747a-a441-4591-b41f-18e6884f570118146453421TB181N: 6975114.40, Ø: 465586.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvolld5c1e9c9-75f9-4c30-bf05-2c8a280b4da118146814921TB181N: 6977600.00, Ø: 463255.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvolld0f914f9-cc0b-4f22-8255-5fcac6907f0e30074160321FA241N: 6990723.60, Ø: 448131.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvollb401f852-a40e-49cc-aa43-415f39ad260018142744221TB249N: 6993045.00, Ø: 448957.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket