Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 1560 Tingvoll

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 1560 kjørt 2023-08-15 15:29

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1560_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
1560 Tingvoll968d4c54-2bda-4631-ba0b-2dd09712bfa61814590931ee105c4-857c-4bb9-93c7-5aa97c0dab10N: 6964998.40, Ø: 462865.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvoll604872f6-cb71-49f6-8270-7d8e18ff2b2c3009551058aa12ef7-5a8d-46f2-b1e0-0ddf751f7834N: 6990717.10, Ø: 451475.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvolladb09b99-1025-4927-84bd-9dd2ed2e0fd23006387067194cc5b-8751-4064-987a-2b3a7e9b83f8N: 6976287.10, Ø: 458863.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket