Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 1560 Tingvoll

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 1560 kjørt 2023-08-15 15:29

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1560_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
1560 Tingvolleefd1bf7-d97d-4695-9ed0-18fe95d0f8661814781283df97e41-8b67-4513-aa44-23a579df00252016002081nybygg2017-12-19 00:00:00N: 6975705.90, Ø: 459641.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1560 Tingvolldcadab51-6e9f-4558-9fdc-79f9f48dc087181435178988c3b9f-06ef-45cb-af5b-b03c368be87d2019000137nybygg2020-01-28 00:00:00N: 6994766.00, Ø: 455933.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket