Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 1560 Tingvoll

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 1560 kjørt 2023-08-15 15:29

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1560_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
1560 Tingvolldc447857-7193-406b-b885-61bb1a7489d310387612HavflateN: 6988613.00, Ø: 449309.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket