Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 1560 Tingvoll

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 1560 kjørt 2023-08-15 15:29

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1560_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
1560 Tingvoll2b1ff848-21ae-4261-9338-ae83f98f06aaMønelinjeN: 6971584.34, Ø: 466366.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket