Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 1560 Tingvoll

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 1560 kjørt 2023-08-15 15:29

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1560_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
1560 Tingvoll09def312-b997-4d82-b57d-0791b7b8e6423010482600.46N: 6982171.10, Ø: 453347.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket