Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 1560 Tingvoll

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 1560 kjørt 2023-08-15 15:29

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1560_bygningspunktBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummer (punkt)Bygningsnummer (flate)PosisjonWMS-bilde
1560 Tingvoll78a85e5d-0fc1-440f-a1b3-78b9c440879f19219380181463872N: 6966532.00, Ø: 466184.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket