Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1563 Sunndal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1563 SunndalbygningDyrkamark34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1563 SunndalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1563 SunndalbygningVeg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1563 SunndalbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1563 SunndalbygningspunktAnnenBygning68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1563 SunndalannenBygningStor49 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1563 SunndalbygningTiltak41 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1563 SunndalbygningspunktBygning28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1563 SunndalbygningslinjerBygning83 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil