Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1563 Sunndal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1563 SunndaltraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1563 SunndalVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1563 SunndalvegavgrensningVegnett10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1563 SunndalvegnettVegref16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1563 SunndalvegMedium89 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil