Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1566 Surnadal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1566 SurnadalbygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1566 SurnadalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1566 SurnadalbygningVeg0 HTML-Rapport
1566 SurnadalbygningVann0 HTML-Rapport
1566 SurnadalbygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1566 SurnadalannenBygningStor0 HTML-Rapport
1566 SurnadalbygningTiltak0 HTML-Rapport
1566 SurnadalbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1566 SurnadalbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil