Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1566 Surnadal

Analysen er utført 2023-08-15 15:53

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1566 SurnadaltraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1566 SurnadalVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1566 SurnadalvegavgrensningVegnett30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1566 SurnadalvegnettVegref4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1566 SurnadalvegMedium138 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil