Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1573 Smøla

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1573 SmølabygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1573 SmølabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1573 SmølabygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1573 SmølabygningVann9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1573 SmølabygningspunktAnnenBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1573 SmølaannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1573 SmølabygningTiltak19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1573 SmølabygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1573 SmølabygningslinjerBygning28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil