Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1573 Smøla

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1573 SmølatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1573 SmølaVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1573 SmølavegavgrensningVegnett3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1573 SmølavegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1573 SmølavegMedium20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil