Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1576 Aure

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1576 AurebygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1576 AurebygningTakoverbygg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1576 AurebygningVeg0 HTML-Rapport
1576 AurebygningVann7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1576 AurebygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1576 AureannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1576 AurebygningTiltak0 HTML-Rapport
1576 AurebygningspunktBygning24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1576 AurebygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil