Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1576 Aure

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1576 AuretraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1576 AureVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1576 AurevegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1576 AurevegnettVegref4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1576 AurevegMedium52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil