Store annenbygning-flater i 1576 Aure

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1576 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1576_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1576 Aure2a7624cd-d9ad-4734-b0c9-9917eb1dab391977.13N: 7031642.76, Ø: 484094.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure136289e9-6ea7-4bde-804c-9ca4532be2601011.94N: 7031663.34, Ø: 484226.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure5fbbeddd-8057-4573-8132-ae68d06a5ad8457.79N: 7031529.90, Ø: 483850.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure103da52f-67c1-4708-ad6d-2acc9b4fb53c337.85N: 7031580.81, Ø: 484555.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aureefdd1d45-5e05-457f-9ec1-6015b08fea9b291.37N: 7031869.37, Ø: 485742.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure269e49eb-8772-41da-80c8-e4bd645a62a8290.83N: 7031581.98, Ø: 484572.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure46e8dea4-6dab-4c42-9353-99bd872bf2ae288.23N: 7031475.49, Ø: 483986.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aurec429749b-5999-43a2-ae21-4ba1fde016e8241.36N: 7002794.11, Ø: 455927.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure84fa4e8a-4299-43b0-9e04-15c00491475d228.77N: 7014847.51, Ø: 470364.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure3b859ab5-34cc-449b-ae46-7aff2041eb7d212.67N: 7031893.02, Ø: 485736.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket