Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 1576 Aure

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 1576 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1576_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
1576 Aure273263b2-4834-4b0a-9c62-cf6c12c49dcf300908303fdb45e6a-1944-4812-bead-f9e5e2ecb684N: 7021657.00, Ø: 483739.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure98cadfde-ccb3-4cd1-a5a2-e45b4d20f0f730090895545db75c2-57c0-4548-aa98-908436b92493N: 7016217.70, Ø: 474281.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure7713a245-3e24-4d09-b9b2-c1e234a2046d300907141db11fdfa-4eee-418d-be10-b4805010c363N: 7021325.40, Ø: 478404.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure664977c0-ca3c-47a2-bc9a-e5984f4aa2b9300907144de9dbc2b-5750-4662-b3b1-cec695675295N: 7021599.80, Ø: 478479.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure536de4fa-74ce-490b-b5dd-648bcf6449a230105938403248421-6ade-4a7d-b316-d5e1741cb8e2N: 7008050.30, Ø: 484603.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket