Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 1576 Aure

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 1576 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1576_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
1576 Aure62af835d-9d0d-4dbe-b2c6-57c0f41a2479300079087HavflateN: 7003479.40, Ø: 470770.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure74f69fe3-b5a2-4034-8159-2e518ea167c0301061100HavflateN: 7024423.60, Ø: 484421.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure27236ccd-aa47-46bc-a975-ed4f983040a3301061109HavflateN: 7024419.50, Ø: 484425.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aurec8ce5917-6252-4583-b5e2-064e6a57c7b3301061110HavflateN: 7024413.90, Ø: 484433.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure8fe4dfe1-eb18-414a-ae18-a89b4bec559c301068930HavflateN: 7024402.70, Ø: 484456.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure9132e513-b37a-4576-a7a4-74abcec98da4300610452HavflateN: 7010605.60, Ø: 463118.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure2a1ca9a2-032d-4bac-8c1f-95313b58fdbd300454864HavflateN: 7010597.70, Ø: 463070.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket