Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 1576 Aure

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 1576 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1576_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
1576 Aureed08cd02-699d-4549-aa8d-0a8cb486ae3cBygningslinjeN: 7031366.76, Ø: 483894.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aurec911fb7b-f736-4f11-b9c5-020f3eb63e9eTaksprangBunnN: 7024812.93, Ø: 492096.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aurea8506492-cd5c-4c9a-ad5a-a9febcd63e53TaksprangBunnN: 7003670.84, Ø: 474766.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket